Xe tải vận chuyển hơn 1,5 tấn khí cười

Xe tải vận chuyển hơn 1,5 tấn khí cười

Quảng Bình: Phát hiện xe tải vận chuyển hơn 1,5 tấn khí cười

Quảng Bình: Phát hiện xe tải vận chuyển hơn 1,5 tấn khí cười

Quảng Bình thu giữ 'khối lượng khủng' khí cười N20

Quảng Bình thu giữ 'khối lượng khủng' khí cười N20

Quảng Bình: Bắt giữ 100 bình chứa khí gây cười N2O

Quảng Bình: Bắt giữ 100 bình chứa khí gây cười N2O

Thu giữ 100 bình nghi là khí cười trong xe tải

Thu giữ 100 bình nghi là khí cười trong xe tải

Thu giữ hơn 60 bình khí cười không rõ nguồn gốc ở Quảng Bình

Thu giữ hơn 60 bình khí cười không rõ nguồn gốc ở Quảng Bình

Bắt xe tải chở hơn 60 bình 'khí cười'

Bắt xe tải chở hơn 60 bình 'khí cười'

Kiểm tra xe, phát hiện chất 'gây cười' bên trong 60 bình khí sắt cũ

Kiểm tra xe, phát hiện chất 'gây cười' bên trong 60 bình khí sắt cũ

Quảng Bình bắt vụ vận chuyển hơn 60 bình khí cười

Quảng Bình bắt vụ vận chuyển hơn 60 bình khí cười

Quảng Bình: Bắt giữ xe tải vận chuyển 100 bình khí cười

Quảng Bình: Bắt giữ xe tải vận chuyển 100 bình khí cười