Bảo vệ quyền tác giả đối với nhân vật hư cấu được xem xét như thế nào?

Bảo vệ quyền tác giả đối với nhân vật hư cấu được xem xét như thế nào?

Vụ Thần đồng Đất Việt: Phan Thị kháng cáo, họa sĩ Lê Linh 'kiện đến cùng'

Vụ Thần đồng Đất Việt: Phan Thị kháng cáo, họa sĩ Lê Linh 'kiện đến cùng'

Bị đơn vụ Thần đồng Đất Việt nói tòa quận 1 xử sai thẩm quyền

Bị đơn vụ Thần đồng Đất Việt nói tòa quận 1 xử sai thẩm quyền

Tuyên án vụ tranh chấp bản quyền Thần đồng đất Việt: Gây tiếng vang lớn

Tuyên án vụ tranh chấp bản quyền Thần đồng đất Việt: Gây tiếng vang lớn

Nâng cao ý thức tự bảo vệ bản quyền

Nâng cao ý thức tự bảo vệ bản quyền

Họa sĩ thắng kiện quyền tác giả truyện tranh Thần đồng đất Việt

Họa sĩ thắng kiện quyền tác giả truyện tranh Thần đồng đất Việt

Họa sĩ Lê Linh thắng kiện vụ Thần đồng đất Việt

Họa sĩ Lê Linh thắng kiện vụ Thần đồng đất Việt

Tuyên án vụ kiện 'Thần đồng Đất Việt'

Tuyên án vụ kiện 'Thần đồng Đất Việt'

Họa sĩ Lê Linh được xử thắng sau 12 năm theo kiện

Họa sĩ Lê Linh được xử thắng sau 12 năm theo kiện

'Thần đồng đất Việt': Họa sỹ Lê Linh thắng kiện trước Phan Thị

'Thần đồng đất Việt': Họa sỹ Lê Linh thắng kiện trước Phan Thị

Tòa tuyên án vụ tranh chấp tác quyền Thần đồng Đất Việt

Tòa tuyên án vụ tranh chấp tác quyền Thần đồng Đất Việt

Tranh chấp tác quyền Thần đồng Đất Việt: Họa sĩ Lê Linh thắng kiện

Tranh chấp tác quyền Thần đồng Đất Việt: Họa sĩ Lê Linh thắng kiện

Họa sĩ Lê Linh thắng kiện vụ tranh chấp tác quyền truyện Thần Đồng Đất Việt

Họa sĩ Lê Linh thắng kiện vụ tranh chấp tác quyền truyện Thần Đồng Đất Việt

Tòa tuyên họa sĩ Lê Linh thắng kiện vụ 'Thần đồng đất Việt'

Tòa tuyên họa sĩ Lê Linh thắng kiện vụ 'Thần đồng đất Việt'

'Thần đồng đất Việt' ra tòa, Công ty Phan Thị thua kiện

'Thần đồng đất Việt' ra tòa, Công ty Phan Thị thua kiện

Sau 12 năm tranh chấp bản quyền Thần đồng đất Việt: Tòa tuyên họa sĩ Lê Linh thắng kiện

Sau 12 năm tranh chấp bản quyền Thần đồng đất Việt: Tòa tuyên họa sĩ Lê Linh thắng kiện

Cha đẻ 'Thần đồng đất Việt' thắng kiện sau 12 năm tranh chấp

Cha đẻ 'Thần đồng đất Việt' thắng kiện sau 12 năm tranh chấp

Tòa công nhận ông Lê Linh là 'cha đẻ' của Thần đồng Đất Việt

Tòa công nhận ông Lê Linh là 'cha đẻ' của Thần đồng Đất Việt

Tòa bất ngờ hoãn tuyên án vụ kiện 'Thần đồng đất Việt'

Tòa bất ngờ hoãn tuyên án vụ kiện 'Thần đồng đất Việt'

Vụ kiện Thần đồng đất Việt: Tòa vẫn chưa đưa ra được phán quyết cuối cùng

Vụ kiện Thần đồng đất Việt: Tòa vẫn chưa đưa ra được phán quyết cuối cùng

Họa sĩ Lê Linh: 'Tôi sẽ theo kiện tới cùng nếu tòa xử thua ở sơ thẩm'

Họa sĩ Lê Linh: 'Tôi sẽ theo kiện tới cùng nếu tòa xử thua ở sơ thẩm'

Dời ngày tuyên án vụ kiện bản quyền 'Thần đồng Đất Việt'

Dời ngày tuyên án vụ kiện bản quyền 'Thần đồng Đất Việt'

Họa sĩ trong vụ kiện 'Thần đồng Đất Việt': Có một cái Tết thanh thản sau 12 năm

Họa sĩ trong vụ kiện 'Thần đồng Đất Việt': Có một cái Tết thanh thản sau 12 năm

Vụ kiện Thần đồng đất Việt: VKS không công nhận quyền tác giả của Phan Thị

Vụ kiện Thần đồng đất Việt: VKS không công nhận quyền tác giả của Phan Thị

Ngày 14-2 tòa tuyên án vụ Thần đồng Đất Việt

Ngày 14-2 tòa tuyên án vụ Thần đồng Đất Việt

Tranh luận gay gắt tại phiên tòa tranh chấp tác quyền Thần đồng đất Việt

Tranh luận gay gắt tại phiên tòa tranh chấp tác quyền Thần đồng đất Việt

Tranh cãi 'nảy lửa' về tác quyền 'Thần đồng đất Việt'

Tranh cãi 'nảy lửa' về tác quyền 'Thần đồng đất Việt'

Phiên tòa vụ kiện bản quyền Thần đồng đất Việt: Tranh luận về tác giả hình tượng các nhân vật

Phiên tòa vụ kiện bản quyền Thần đồng đất Việt: Tranh luận về tác giả hình tượng các nhân vật

Ai là tác giả bộ truyện Thần đồng đất Việt?

Ai là tác giả bộ truyện Thần đồng đất Việt?

Họa sĩ Lê Linh rơi nước mắt tại phiên xử tranh chấp tác quyền Thần đồng đất Việt

Họa sĩ Lê Linh rơi nước mắt tại phiên xử tranh chấp tác quyền Thần đồng đất Việt

Họa sĩ Lê Linh bật khóc tại tòa, vụ kiện 'Thần đồng đất Việt' căng thẳng, chưa có phán quyết cuối cùng

Họa sĩ Lê Linh bật khóc tại tòa, vụ kiện 'Thần đồng đất Việt' căng thẳng, chưa có phán quyết cuối cùng

Họa sĩ Lê Phong Linh rớt nước mắt trong phiên xử 'Thần đồng đất Việt'

Họa sĩ Lê Phong Linh rớt nước mắt trong phiên xử 'Thần đồng đất Việt'

Xét xử vụ kiện bản quyền Thần đồng đất Việt trong nhiều ngày

Xét xử vụ kiện bản quyền Thần đồng đất Việt trong nhiều ngày

Xét xử vụ kiện bản quyền Thần đồng đất Việt

Xét xử vụ kiện bản quyền Thần đồng đất Việt

Căng thẳng tại phiên xử tranh chấp tác quyền Thần đồng đất Việt

Căng thẳng tại phiên xử tranh chấp tác quyền Thần đồng đất Việt

Phiên tòa xử quyền tác giả 'Thần đồng đất Việt' tranh cãi căng thẳng

Phiên tòa xử quyền tác giả 'Thần đồng đất Việt' tranh cãi căng thẳng

Đề nghị Lê Linh vẽ ngay tại tòa vụ 'Thần đồng đất Việt'?

Đề nghị Lê Linh vẽ ngay tại tòa vụ 'Thần đồng đất Việt'?

Hôm nay tòa án xét xử vụ kiện 'Thần đồng đất Việt'

Hôm nay tòa án xét xử vụ kiện 'Thần đồng đất Việt'

Hôm nay (24/1), mở lại phiên tòa xử vụ tranh chấp bản quyền truyện Thần đồng đất Việt

Hôm nay (24/1), mở lại phiên tòa xử vụ tranh chấp bản quyền truyện Thần đồng đất Việt

Xét xử tranh chấp bản quyền Thần đồng đất Việt trong nhiều ngày

Xét xử tranh chấp bản quyền Thần đồng đất Việt trong nhiều ngày

Không đủ chỗ ngồi cho người dự phiên xử 'Thần đồng đất Việt'

Không đủ chỗ ngồi cho người dự phiên xử 'Thần đồng đất Việt'

Xét xử vụ tranh chấp tác quyền Thần đồng đất Việt

Xét xử vụ tranh chấp tác quyền Thần đồng đất Việt

Mở lại phiên tòa xử vụ tranh chấp tác quyền 'Thần đồng đất Việt'

Mở lại phiên tòa xử vụ tranh chấp tác quyền 'Thần đồng đất Việt'

Vụ kiện bản quyền Thần đồng đất Việt: Thêm những góc nhìn mới

Vụ kiện bản quyền Thần đồng đất Việt: Thêm những góc nhìn mới

Thần đồng Đất Việt - tác quyền được xác lập thế nào?

Thần đồng Đất Việt - tác quyền được xác lập thế nào?

Hoãn vụ xử kiện bản quyền 'Thần đồng đất Việt'

Hoãn vụ xử kiện bản quyền 'Thần đồng đất Việt'

Lỗ hổng pháp lý truyện tranh

Lỗ hổng pháp lý truyện tranh

Lỗ hổng pháp lý truyện tranh

Lỗ hổng pháp lý truyện tranh

Vụ kiện quyền tác giả truyện 'Thần đồng đất Việt': Sau 12 năm chờ đợi, phiên tòa tiếp tục hoãn

Vụ kiện quyền tác giả truyện 'Thần đồng đất Việt': Sau 12 năm chờ đợi, phiên tòa tiếp tục hoãn

Họa sĩ Lê Linh bỏ ngỏ hợp tác lại với Phan Thị vẽ truyện Thần đồng Đất Việt

Họa sĩ Lê Linh bỏ ngỏ hợp tác lại với Phan Thị vẽ truyện Thần đồng Đất Việt

Hoãn phiên tòa tranh chấp tác quyền 'Thần đồng đất Việt'

Hoãn phiên tòa tranh chấp tác quyền 'Thần đồng đất Việt'

Hoãn xử vụ 'Thần đồng đất Việt' do bị đơn vắng mặt

Hoãn xử vụ 'Thần đồng đất Việt' do bị đơn vắng mặt

Sau 12 năm tranh chấp, phiên tòa xét xử bản quyền 'Thần đồng đất Việt' lại bị hoãn

Sau 12 năm tranh chấp, phiên tòa xét xử bản quyền 'Thần đồng đất Việt' lại bị hoãn

Họa sĩ theo đuổi vụ kiện bản quyền 'Thần đồng đất Việt' suốt 12 năm

Họa sĩ theo đuổi vụ kiện bản quyền 'Thần đồng đất Việt' suốt 12 năm

Tranh chấp tác quyền truyện Thần đồng Đất Việt: Đại diện Phan Thị vẫn vắng mặt

Tranh chấp tác quyền truyện Thần đồng Đất Việt: Đại diện Phan Thị vẫn vắng mặt

Hoãn phiên tòa vụ kiện 'Thần đồng đất Việt' do bị đơn vắng mặt

Hoãn phiên tòa vụ kiện 'Thần đồng đất Việt' do bị đơn vắng mặt

Hoãn phiên xử tranh chấp tác quyền bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt

Hoãn phiên xử tranh chấp tác quyền bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt

Hoãn xử vụ kiện bản quyền 'Thần đồng đất Việt'

Hoãn xử vụ kiện bản quyền 'Thần đồng đất Việt'

Hôm nay xử vụ kiện bản quyền 'Thần đồng đất Việt'

Hôm nay xử vụ kiện bản quyền 'Thần đồng đất Việt'

Hoãn xử vụ tranh chấp tác quyền truyện Thần đồng đất Việt

Hoãn xử vụ tranh chấp tác quyền truyện Thần đồng đất Việt

12 năm ròng rã kiện bản quyền truyện Thần đồng đất Việt

12 năm ròng rã kiện bản quyền truyện Thần đồng đất Việt

Từ Thăng Fly tới 'Thần đồng đất Việt': Tác giả Việt lơ là bản quyền?

Từ Thăng Fly tới 'Thần đồng đất Việt': Tác giả Việt lơ là bản quyền?

Vụ kiện bản quyền Thần đồng đất Việt: Ra tòa sau 12 năm tranh chấp

Vụ kiện bản quyền Thần đồng đất Việt: Ra tòa sau 12 năm tranh chấp

Xét xử vụ tranh chấp bộ truyện tranh 'Thần đồng đất Việt'

Xét xử vụ tranh chấp bộ truyện tranh 'Thần đồng đất Việt'

Vụ kiện Thần đồng Đất Việt: Hội Mỹ thuật bác lập luận của Phan Thị

Vụ kiện Thần đồng Đất Việt: Hội Mỹ thuật bác lập luận của Phan Thị

Dự kiến xét xử vụ tranh chấp bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt vào 28/12

Dự kiến xét xử vụ tranh chấp bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt vào 28/12

Sắp xét xử vụ tranh chấp bộ truyện tranh 'Thần đồng đất Việt'

Sắp xét xử vụ tranh chấp bộ truyện tranh 'Thần đồng đất Việt'

Sau 12 năm tranh chấp, cuối cùng vụ kiện quyền tác giả 'Thần đồng đất Việt' sắp được đưa ra tòa xét xử