Khởi tố 3 cha con cho vay nặng lãi, đe dọa cảnh sát

Khởi tố 3 cha con cho vay nặng lãi, đe dọa cảnh sát

Khởi tố nhóm cho vay nặng lãi, dùng bình gas chống lại lực lượng chức năng

Khởi tố nhóm cho vay nặng lãi, dùng bình gas chống lại lực lượng chức năng

Khởi tố nhóm cho vay nặng lãi ôm bình gas dọa công an

Khởi tố nhóm cho vay nặng lãi ôm bình gas dọa công an

Khởi tố 3 đối tượng chống người thi hành công vụ

Khởi tố 3 đối tượng chống người thi hành công vụ

Nhóm giang hồ cho vay nặng lãi, đe dọa cả công an bị khởi tố

Nhóm giang hồ cho vay nặng lãi, đe dọa cả công an bị khởi tố

Khởi tố 3 cha con cầm dao, bình gas dọa công an

Khởi tố 3 cha con cầm dao, bình gas dọa công an

Tạm giữ 2 nghi can dùng bình gas chống người thi hành công vụ

Tạm giữ 2 nghi can dùng bình gas chống người thi hành công vụ