Bắt tạm giam 2 cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ

Bắt tạm giam 2 cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ

Ông Lê Phùng Diệu và thuộc cấp bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi...
Cận cảnh khu rừng phòng hộ bị bán trái phép

Cận cảnh khu rừng phòng hộ bị bán trái phép

Nguyên trưởng ban quản lý rừng phòng hộ ở Nghệ An cùng thuộc cấp bị bắt

Nguyên trưởng ban quản lý rừng phòng hộ ở Nghệ An cùng thuộc cấp bị bắt

Nghệ An: Bắt 2 lãnh đạo ban quản lý rừng gây thiệt hại gần 400 triệu đồng

Nghệ An: Bắt 2 lãnh đạo ban quản lý rừng gây thiệt hại gần 400 triệu đồng

Chi tiết Trưởng, Phó Ban quản lý rừng gây thiệt hại gần 400 triệu đồng

Chi tiết Trưởng, Phó Ban quản lý rừng gây thiệt hại gần 400 triệu đồng

Tội phạm ma túy

Hai cán bộ quản lý rừng bị bắt

Hai cán bộ quản lý rừng bị bắt

Hai lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ bị bắt

Hai lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ bị bắt

Bán rừng phòng hộ, 2 lãnh đạo Ban quản lý bị bắt giam

Bán rừng phòng hộ, 2 lãnh đạo Ban quản lý bị bắt giam

Bán hàng trăm cây gỗ trái phép, 2 lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ ở Nghệ An bị bắt

Bán hàng trăm cây gỗ trái phép, 2 lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ ở Nghệ An bị bắt

Vụ 'bán đứng' rừng phòng hộ: Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ

Vụ 'bán đứng' rừng phòng hộ: Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ

Bán rừng phòng hộ, trưởng ban quản lý và nguyên phó ban bị khởi tố

Bán rừng phòng hộ, trưởng ban quản lý và nguyên phó ban bị khởi tố

Bắt 2 lãnh đạo Ban Quản lý vì bán rừng phòng hộ

Bắt 2 lãnh đạo Ban Quản lý vì bán rừng phòng hộ

Bán rừng phòng hộ, trưởng và phó ban quản lý ở Nghệ An bị bắt giam

Bán rừng phòng hộ, trưởng và phó ban quản lý ở Nghệ An bị bắt giam

Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ bán rừng phòng hộ

Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ bán rừng phòng hộ

Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ bán rừng phòng hộ

Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ bán rừng phòng hộ