Tên trộm chuyên nạy khóa phòng trọ sa lưới

Tên trộm chuyên nạy khóa phòng trọ sa lưới

Hành nghề trộm cắp laptop, đối tượng 9X sa lưới

Hành nghề trộm cắp laptop, đối tượng 9X sa lưới

Bắt giữ đối tượng đột nhập phòng trọ trộm cắp

Bắt giữ đối tượng đột nhập phòng trọ trộm cắp

Bắt thanh niên chuyên 'ăn' laptop của sinh viên

Bắt thanh niên chuyên 'ăn' laptop của sinh viên

9X chuyên trộm laptop của sinh viên sa lưới

9X chuyên trộm laptop của sinh viên sa lưới

Kẻ chuyên trộm laptop của sinh viên sa lưới

Kẻ chuyên trộm laptop của sinh viên sa lưới

Bắt nam thanh niên chuyên đột nhập phòng trọ sinh viên trộm laptop ở Đà Nẵng

Bắt nam thanh niên chuyên đột nhập phòng trọ sinh viên trộm laptop ở Đà Nẵng

Bắt nam thanh niên chuyên đột nhập phòng trọ trộm laptop của sinh viên Đà Nẵng

Bắt nam thanh niên chuyên đột nhập phòng trọ trộm laptop của sinh viên Đà Nẵng

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm laptop của sinh viên Đà Nẵng

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm laptop của sinh viên Đà Nẵng