Lật sà lan chở gạch, 3 mẹ con tử vong trong cabin

Lật sà lan chở gạch, 3 mẹ con tử vong trong cabin

Lật sà lan, 3 mẹ con thiệt mạng

Lật sà lan, 3 mẹ con thiệt mạng

Lật sà lan, 3 mẹ con tử vong trên kênh Rạch Giá, Kiên Giang

Lật sà lan, 3 mẹ con tử vong trên kênh Rạch Giá, Kiên Giang

Điều tra làm rõ vụ 3 mẹ con tử vong trong cabin sà lan

Điều tra làm rõ vụ 3 mẹ con tử vong trong cabin sà lan

Lật sà lan, ba mẹ con tử vong

Chìm sà lan hơn 100 tấn trong đêm, 3 mẹ con tử vong thương tâm

Chìm sà lan hơn 100 tấn trong đêm, 3 mẹ con tử vong thương tâm

Lật sà lan, ba mẹ con chết thảm, mắc kẹt trong cabin

Lật sà lan, ba mẹ con chết thảm, mắc kẹt trong cabin

Lật sà lan trong đêm, 3 mẹ con chết ngạt trong cabin

Lật sà lan trong đêm, 3 mẹ con chết ngạt trong cabin

Lật sà lan hơn 100 tấn, ba mẹ con chết thảm trong cabin

Lật sà lan hơn 100 tấn, ba mẹ con chết thảm trong cabin

Lật sà lan trong đêm, 3 mẹ con chết thảm

Lật sà lan trong đêm, 3 mẹ con chết thảm