'Liệt sỹ' trở về sau 50 năm báo tử

'Liệt sỹ' trở về sau 50 năm báo tử

'Liệt sĩ' trở về

'Liệt sĩ' trở về

Sau 50 năm, 'liệt sĩ' trở về như một giấc mơ

Sau 50 năm, 'liệt sĩ' trở về như một giấc mơ

Ly kỳ câu chuyện người trở về sau 50 năm báo tử

Ly kỳ câu chuyện người trở về sau 50 năm báo tử

Nghệ An: Trở về sau 50 năm được công nhận là liệt sỹ

Nghệ An: Trở về sau 50 năm được công nhận là liệt sỹ

Ly kỳ 'liệt sĩ' trở về sau 43 năm người nhà nhận giấy báo tử

Ly kỳ 'liệt sĩ' trở về sau 43 năm người nhà nhận giấy báo tử

'Liệt sỹ' Nghệ An trở về sau 43 năm gia đình nhận giấy báo tử

'Liệt sỹ' Nghệ An trở về sau 43 năm gia đình nhận giấy báo tử

Trở về nhà sau 50 năm được công nhận liệt sĩ

Trở về nhà sau 50 năm được công nhận liệt sĩ

'Liệt sĩ' trở về sau 50 năm!

'Liệt sĩ' trở về sau 50 năm!