'Liệt sỹ' trở về sau 50 năm báo tử

'Liệt sỹ' trở về sau 50 năm báo tử

PLO) - Sau 50 năm hy sinh và hơn 40 năm gia đình nhận giấy báo tử, ông Lê Giang Nam bỗng được người con...