BHXH bàn giải pháp 'tăng tốc' đạt mục tiêu 2019

BHXH bàn giải pháp 'tăng tốc' đạt mục tiêu 2019

Hướng dẫn sử dụng phần mềm giao dịch điện tử BHXH

Hướng dẫn sử dụng phần mềm giao dịch điện tử BHXH

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tăng cường nâng cao trình độ công nghệ thông tin

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tăng cường nâng cao trình độ công nghệ thông tin

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tăng cường nâng cao trình độ công nghệ thông tin

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tăng cường nâng cao trình độ công nghệ thông tin

Hội thảo rà soát dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Hội thảo rà soát dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đảm bảo mỗi người dân có một mã số BHXH

Đảm bảo mỗi người dân có một mã số BHXH

Mỗi người có một mã số BHXH duy nhất

BHXH Việt Nam điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Giao dịch đóng bảo hiểm xã hội qua ngân hàng