Những người biết chia sẻ…

Những người biết chia sẻ…

Đầu năm, chúng tôi đã gặp gỡ những con người bình dị, để lại sau đó là sự thán phục. Bởi, ở họ đều có hành...