Tội phạm kinh tế ngày càng đa dạng, tinh vi, gây hậu quả nghiêm trọng

Tội phạm kinh tế ngày càng đa dạng, tinh vi, gây hậu quả nghiêm trọng

Một cán bộ Ban quản lý dự án ở Thanh Hóa bị bắt giam

Một cán bộ Ban quản lý dự án ở Thanh Hóa bị bắt giam

Thanh Hóa: Một cán bộ lập khống hồ sơ kiểm kê bồi thường bị bắt

Thanh Hóa: Một cán bộ lập khống hồ sơ kiểm kê bồi thường bị bắt

Thanh Hóa: Lập khống hồ sơ, chiếm đoạt trên 800 triệu đồng

Thanh Hóa: Lập khống hồ sơ, chiếm đoạt trên 800 triệu đồng

Thanh Hóa: Cựu cán bộ phòng TN&MT bị bắt

Thanh Hóa: Cựu cán bộ phòng TN&MT bị bắt

Bắt tạm giam cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường làm thất thoát 800 triệu đồng

Bắt tạm giam cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường làm thất thoát 800 triệu đồng

Thanh Hóa: Cán bộ phòng TNMT huyện kê khống hồ sơ, 'ăn' 800 triệu

Thanh Hóa: Khởi tố một cán bộ lập khống hồ sơ kiểm kê bồi thường tại dự án thủy điện Xuân Minh

Khởi tố nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa

Bắt 1 cán bộ ban quản lý dự án gây thất thoát 800 triệu đồng

1 cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện bị bắt

Lập hồ sơ bồi thường khống, một cán bộ môi trường bị khởi tố

Thanh Hóa: Bắt giam nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường

Thanh Hóa: Bắt giam một cán bộ ban quản lý dự án đầu tư huyện

Thanh Hóa: Bắt một cán bộ Ban quản lý Dự án huyện Thọ Xuân

Thanh Hóa: Bắt giam một cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Bắt giam nguyên cán bộ phòng Tài nguyên môi trường

Một cán bộ huyện bị bắt vì liên quan đền bù giải phóng mặt bằng

Thanh Hóa: Cán bộ ban quản lý dự án bị bắt giam

Bắt 1 cán bộ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ở Thanh Hóa