Nhà xưởng không phép của 'quan' quận Thủ Đức chỉ tháo dỡ… cầm chừng

Nhà xưởng không phép của 'quan' quận Thủ Đức chỉ tháo dỡ… cầm chừng

Mặc dù chính quyền quận Thủ Đức, TP.HCM đưa ra 'tối hậu thư' cho phép cá nhân vi phạm xây dựng các nhà...
Xử lý thêm 2 công trình liên quan Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức

Xử lý thêm 2 công trình liên quan Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức

Ngăn 'xử' nhà không phép của Phó Chủ tịch HĐND, Bí thư quận Thủ Đức nói gì?

Ngăn 'xử' nhà không phép của Phó Chủ tịch HĐND, Bí thư quận Thủ Đức nói gì?

Công trình trái phép trên khu đất 5.800m2 của 'quan' quận Thủ Đức và người thân

Công trình trái phép trên khu đất 5.800m2 của 'quan' quận Thủ Đức và người thân

'Cán bộ mà làm sai, sao vận động dân chấp hành pháp luật?'

'Cán bộ mà làm sai, sao vận động dân chấp hành pháp luật?'

Công trình không phép của Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức và người thân

Công trình không phép của Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức và người thân

Xử lý sai phạm tại Thủ Đức: Không có vùng cấm, không ngoại lệ, không loại trừ ai

Xử lý sai phạm tại Thủ Đức: Không có vùng cấm, không ngoại lệ, không loại trừ ai

TP HCM xử nghiêm cán bộ xây dựng không phép

TP HCM xử nghiêm cán bộ xây dựng không phép

Vụ lãnh đạo quận Thủ Đức xây dựng không phép: Xin 1 tháng để thu xếp

Vụ lãnh đạo quận Thủ Đức xây dựng không phép: Xin 1 tháng để thu xếp