Theo dấu những điệu múa cổ đất Thăng Long

Theo dấu những điệu múa cổ đất Thăng Long

Trong số những người say mê và có nhiều đóng góp với múa cổ đất Thăng Long - Hà Nội, thì GS.TS.NSND Lê Ngọc...
Đưa múa cổ truyền Hà Nội vào đời sống hiện đại

Đưa múa cổ truyền Hà Nội vào đời sống hiện đại

Miệt mài phục dựng những điệu múa cổ

Miệt mài phục dựng những điệu múa cổ

60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô trong ký ức của vị Giáo sư già

60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô trong ký ức của vị Giáo sư già

NSND Lê Ngọc Canh và mối duyên trời định với múa cổ Thăng Long

NSND Lê Ngọc Canh và mối duyên trời định với múa cổ Thăng Long

Nghệ sỹ Nhân dân Lê Ngọc Canh - Duyên trời định với múa cổ Thăng Long - Hà Nội

Nghệ sỹ Nhân dân Lê Ngọc Canh - Duyên trời định với múa cổ Thăng Long - Hà Nội

Người hồi sinh di sản múa cổ

Thành phố Hà Nội vinh danh 10 công dân Thủ đô ưu tú

Thành phố Hà Nội vinh danh 10 công dân Thủ đô ưu tú

Vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú

Vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú

Vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú 2020

Vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú 2020

Hà Nội vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú 2020

Hà Nội vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú 2020

Hà Nội: 10 cá nhân nhận danh hiệu 'Công dân Thủ đô ưu tú' năm 2020

Hà Nội: 10 cá nhân nhận danh hiệu 'Công dân Thủ đô ưu tú' năm 2020

Một thầy giáo vinh dự là ''Công dân Thủ đô ưu tú'' năm 2020

Một thầy giáo vinh dự là ''Công dân Thủ đô ưu tú'' năm 2020

Hà Nội vinh danh 10 'Công dân Thủ đô ưu tú' năm 2020

Hà Nội vinh danh 10 'Công dân Thủ đô ưu tú' năm 2020

Tặng thưởng danh hiệu ''Công dân Thủ đô ưu tú'' năm 2020 cho 10 cá nhân

Tặng thưởng danh hiệu ''Công dân Thủ đô ưu tú'' năm 2020 cho 10 cá nhân

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp được thưởng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp được thưởng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp được vinh danh 'Công dân Thủ đô ưu tú' năm 2020

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp được vinh danh 'Công dân Thủ đô ưu tú' năm 2020

Hà Nội tặng thưởng danh hiệu 'Công dân Thủ đô ưu tú' cho mười cá nhân

Tặng thưởng danh hiệu ''Công dân Thủ đô ưu tú'' năm 2020 cho 10 cá nhân

Tặng thưởng danh hiệu ''Công dân Thủ đô ưu tú'' năm 2020 cho 10 cá nhân

Vinh danh 'Công dân Thủ đô ưu tú' 1 bác sĩ chống COVID-19

Vinh danh 'Công dân Thủ đô ưu tú' 1 bác sĩ chống COVID-19

Hà Nội quyết định tặng thưởng danh hiệu 'Công dân Thủ đô ưu tú' năm 2020 cho 10 cá nhân

Hà Nội quyết định tặng thưởng danh hiệu 'Công dân Thủ đô ưu tú' năm 2020 cho 10 cá nhân

Người nghệ sĩ nhân dân một đời đau đáu với múa cổ Thăng Long nghìn năm văn hiến

Người nghệ sĩ nhân dân một đời đau đáu với múa cổ Thăng Long nghìn năm văn hiến

Theo dòng chảy văn hóa về nguồn: 'Sắc phục thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt'

Theo dòng chảy văn hóa về nguồn: 'Sắc phục thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt'

Người Hà Nội tràn đầy cảm xúc với những ký ức tháng 10 lịch sử

Người Hà Nội tràn đầy cảm xúc với những ký ức tháng 10 lịch sử