Được cứu khỏi 'cẩu tặc', 2 chú cún chào đời tại trụ sở công an

Được cứu khỏi 'cẩu tặc', 2 chú cún chào đời tại trụ sở công an

Bắt 3 'cẩu tặc', hơn 10 người xúc động, bật khóc khi nhận lại chó

Bắt 3 'cẩu tặc', hơn 10 người xúc động, bật khóc khi nhận lại chó

Bắt quả tang hai đối tượng trộm chó đem bán

Bắt quả tang hai đối tượng trộm chó đem bán

Đi trộm chó mang theo súng

Đi trộm chó mang theo súng

Mật phục trong đêm bắt quả tang 2 cẩu tặc

Mật phục trong đêm bắt quả tang 2 cẩu tặc

Dùng xe biển số giả đi trộm chó

Dùng xe biển số giả đi trộm chó

Trắng đêm theo dấu 2 'cẩu tặc' thủ súng điện trộm 5 con chó

Trắng đêm theo dấu 2 'cẩu tặc' thủ súng điện trộm 5 con chó

Trắng đêm theo dấu 2 'cẩu tặc' thủ súng điện săn hàng

Trắng đêm theo dấu 2 'cẩu tặc' thủ súng điện săn hàng

Bắt 2 'cẩu tặc', tạm giữ hơn 50 con chó

Bắt 2 'cẩu tặc', tạm giữ hơn 50 con chó