Quan tâm giải quyết, trả lời thấu đáo đơn thư, phản ánh của công dân

Quan tâm giải quyết, trả lời thấu đáo đơn thư, phản ánh của công dân

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 chức danh

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 chức danh

Nghệ An: UBND tỉnh đôn đốc quyết liệt việc mở lại đường Hồ Tông Thốc

Nghệ An: UBND tỉnh đôn đốc quyết liệt việc mở lại đường Hồ Tông Thốc

Nghệ An: 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ

Nghệ An: 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ

Học sinh xuất sắc trích phần thưởng tặng các bạn vùng lũ lụt

Học sinh xuất sắc trích phần thưởng tặng các bạn vùng lũ lụt

Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Thanh Hóa đột tử khi đi công tác

Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Thanh Hóa đột tử khi đi công tác

Không vội vàng điều chuyển giáo viên bậc THCS xuống Tiểu học

Không vội vàng điều chuyển giáo viên bậc THCS xuống Tiểu học

Nhiều vướng mắc trong thực hiện cơ chế tự chủ ở bệnh viện

Nhiều vướng mắc trong thực hiện cơ chế tự chủ ở bệnh viện

Sẽ thu phí tham quan tại Bảo tàng Nghệ An

Sẽ thu phí tham quan tại Bảo tàng Nghệ An

Đổi mới giáo dục mạnh mẽ với tinh thần 'dám nghĩ, dám làm'

Đổi mới giáo dục mạnh mẽ với tinh thần 'dám nghĩ, dám làm'

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý

Xử phạt nghiêm những đơn vị vi phạm công tác an toàn lao động

Xử phạt nghiêm những đơn vị vi phạm công tác an toàn lao động

Quy hoạch mạng lưới trường lớp hiện nay đang có nhiều bất cập

Quy hoạch mạng lưới trường lớp hiện nay đang có nhiều bất cập