Alumin Nhân Cơ Đắk Nông 2 sự cố nghiêm trọng/tháng: Lỗi do thời tiết?

Alumin Nhân Cơ Đắk Nông 2 sự cố nghiêm trọng/tháng: Lỗi do thời tiết?

Nước suối chuyển màu đỏ ở Đăk Nông: Đại diện nhà máy alumin khẳng định không ảnh hưởng môi trường

Nước suối chuyển màu đỏ ở Đăk Nông: Đại diện nhà máy alumin khẳng định không ảnh hưởng môi trường

Chính quyền nói gì về nghi vấn nhà máy Alumin Nhân Cơ xả thải?

Chính quyền nói gì về nghi vấn nhà máy Alumin Nhân Cơ xả thải?

Nước rửa quặng của Nhà máy alumin Nhân Cơ tràn ra suối

Nước rửa quặng của Nhà máy alumin Nhân Cơ tràn ra suối

Nước suối đột nhiên biến thành màu đỏ

Nước suối đột nhiên biến thành màu đỏ

Lại sụp lún gần hồ bùn đỏ Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Lại sụp lún gần hồ bùn đỏ Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Nhà máy Alumin Nhân Cơ: Sụt lún đất gần hồ bùn đỏ

Nhà máy Alumin Nhân Cơ: Sụt lún đất gần hồ bùn đỏ

Đắk Nông: Đất nông nghiệp của dân giáp hồ bùn đỏ tiếp tục bị sụt lún

Đắk Nông: Đất nông nghiệp của dân giáp hồ bùn đỏ tiếp tục bị sụt lún