Trường mầm non Maple Bear đóng cửa sau sự việc cô nhốt trẻ vào tủ

Trường mầm non Maple Bear đóng cửa sau sự việc cô nhốt trẻ vào tủ

Vừa qua, trường mầm non Maple Bear Westlake Point (24 Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội) đã thông báo dừng hoạt động...
Trường Maple Bear Westlake Point vẫn được cấp phép tuyển sinh: Quận Tây Hồ nói do 'lỗi đánh máy'

Trường Maple Bear Westlake Point vẫn được cấp phép tuyển sinh: Quận Tây Hồ nói do 'lỗi đánh máy'

Hoạt động 'chui', mầm non Maple Bear Westlake Point vẫn được tuyển sinh: Do lỗi đánh máy?

Hoạt động 'chui', mầm non Maple Bear Westlake Point vẫn được tuyển sinh: Do lỗi đánh máy?

Khẳng định Maple Bear Westlake Point hoạt động 'chui', lãnh đạo quận Tây Hồ vẫn ký tuyển sinh

Khẳng định Maple Bear Westlake Point hoạt động 'chui', lãnh đạo quận Tây Hồ vẫn ký tuyển sinh

Nhốt trẻ vào tủ kín, cô giáo mầm non Maple Bear Westlake Point nói gì?

Nhốt trẻ vào tủ kín, cô giáo mầm non Maple Bear Westlake Point nói gì?

Cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point nhốt trẻ trong tủ sẽ bị thu hồi quyết định thành lập

Cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point nhốt trẻ trong tủ sẽ bị thu hồi quyết định thành lập

Đóng cửa cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point hoạt động 'chui', nhốt trẻ vào tủ quần áo trước ngày 30/8

Đóng cửa cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point hoạt động 'chui', nhốt trẻ vào tủ quần áo trước ngày 30/8

Thu hồi quyết định thành lập, dừng hoạt động Maple Bear Westlake Point tại 24 Quảng Bá

Thu hồi quyết định thành lập, dừng hoạt động Maple Bear Westlake Point tại 24 Quảng Bá

Bị nhốt vào tủ quần áo liệu học sinh có ngoan hơn?

Bị nhốt vào tủ quần áo liệu học sinh có ngoan hơn?

Cơ sở mầm non nhốt trẻ vào tủ ở Hà Nội chưa được cấp phép hoạt động

Cơ sở mầm non nhốt trẻ vào tủ ở Hà Nội chưa được cấp phép hoạt động

Vụ trẻ bị nhốt trong tủ quần áo: Đóng cửa cơ sở mầm non vì hoạt động 'chui'

Vụ trẻ bị nhốt trong tủ quần áo: Đóng cửa cơ sở mầm non vì hoạt động 'chui'

Học sinh mầm non Maple Bear bị nhốt trong tủ: Cô giáo đang thử việc

Học sinh mầm non Maple Bear bị nhốt trong tủ: Cô giáo đang thử việc

Trường Maple Bear Westlake Point hoạt động chui?

Trường Maple Bear Westlake Point hoạt động chui?

Trường Maple Bear Westlake Point đánh, nhốt trẻ vào tủ quần áo

Trường Maple Bear Westlake Point đánh, nhốt trẻ vào tủ quần áo

Mầm non Maple Bear Westlake Point - nơi trẻ bị nhốt vào tủ quần áo có mức học phí bao nhiêu?

Mầm non Maple Bear Westlake Point - nơi trẻ bị nhốt vào tủ quần áo có mức học phí bao nhiêu?

Hà Nội: Xem xét thu hồi giấy phép cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point

Hà Nội: Xem xét thu hồi giấy phép cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point

Hà Nội: Cơ sở mầm non nhốt trẻ vào tủ quần áo vì không nghe lời

Hà Nội: Cơ sở mầm non nhốt trẻ vào tủ quần áo vì không nghe lời

Nhốt trẻ vào tủ quần áo, 3 giáo viên mầm non Maple Bear bị sa thải

Nhốt trẻ vào tủ quần áo, 3 giáo viên mầm non Maple Bear bị sa thải

Hà Nội: Cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point nhốt trẻ vào tủ

Hà Nội: Cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point nhốt trẻ vào tủ

Nhốt trẻ trong tủ đồ, trường quốc tế Maple Bear có học phí cao ngất

Nhốt trẻ trong tủ đồ, trường quốc tế Maple Bear có học phí cao ngất

Giáo viên mầm non ở Hà Nội nhốt trẻ vào tủ quần áo

Giáo viên mầm non ở Hà Nội nhốt trẻ vào tủ quần áo