Vẽ dự án để làm mồi nhử nam giám đốc

Vẽ dự án để làm mồi nhử nam giám đốc

Ngày 16-7, HĐXX phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử Lê Mỹ Huyên, SN 1979, quê Hà Tĩnh, theo kháng...
Chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng, lĩnh 21 năm tù

Chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng, lĩnh 21 năm tù

Dựng chuyện làm ăn chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng của người quen

Dựng chuyện làm ăn chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng của người quen

Lừa đảo 11 tỷ đồng, ở tù 2 năm thấy 'rất mệt mỏi'

Lừa đảo 11 tỷ đồng, ở tù 2 năm thấy 'rất mệt mỏi'

Giăng bẫy làm ăn, chiếm đoạt của nam giám đốc hơn 11 tỷ đồng

Giăng bẫy làm ăn, chiếm đoạt của nam giám đốc hơn 11 tỷ đồng

Trưởng phòng kinh doanh, lừa đảo chiếm đoạt 11 tỷ đồng

Trưởng phòng kinh doanh, lừa đảo chiếm đoạt 11 tỷ đồng

Chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng từ làm giả hợp đồng kinh tế

Lĩnh 23 năm tù sau khi đăng báo tìm đối tác

Vẽ phương án kinh doanh đăng báo, lừa đảo được 11 tỷ đồng

Thua bạc, lô đề, 'vẽ' chuyện làm ăn chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng