Người dân bất an vì voi rừng xuất hiện... giữa làng

Người dân bất an vì voi rừng xuất hiện... giữa làng

Thời gian gần đây, 4 con voi rừng trưởng thành bỗng xuất hiện tại địa bàn xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh...