Công viên tượng APEC ở Đà Nẵng có gì hay?

Công viên tượng APEC ở Đà Nẵng có gì hay?

Công viên tượng APEC ở Đà Nẵng có gì hay?

Công viên tượng APEC ở Đà Nẵng có gì hay?

Cận cảnh công viên vườn tượng APEC tại Đà Nẵng

Cận cảnh công viên vườn tượng APEC tại Đà Nẵng

Cận cảnh công viên vườn tượng APEC tại Đà Nẵng

Cận cảnh công viên vườn tượng APEC tại Đà Nẵng

Khánh thành Công viên vườn tượng APEC tại Đà Nẵng

Khánh thành Công viên vườn tượng APEC tại Đà Nẵng

Khánh thành Công viên vườn tượng APEC tại Đà Nẵng

Khánh thành Công viên vườn tượng APEC tại Đà Nẵng

Vườn tượng của 21 nền kinh tế APEC ở Đà Nẵng có gì đặc biệt?

Vườn tượng của 21 nền kinh tế APEC ở Đà Nẵng có gì đặc biệt?

Vượt qua khó khăn để đạt nhận thức chung trong APEC

Vượt qua khó khăn để đạt nhận thức chung trong APEC

Những điểm nhấn đặc biệt của APEC Đà Nẵng

Những điểm nhấn đặc biệt của APEC Đà Nẵng