Con gái Chủ tịch An Giang thi công chức, Bộ Nội vụ nói gì?

Con gái Chủ tịch An Giang thi công chức, Bộ Nội vụ nói gì?

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 24 đến ngày 30-12-2018

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 24 đến ngày 30-12-2018

Vụ bổ nhiệm con gái Chủ tịch tỉnh An Giang: Sở Nội vụ làm sai quy định

Vụ bổ nhiệm con gái Chủ tịch tỉnh An Giang: Sở Nội vụ làm sai quy định

Con Chủ tịch phải thi lại công chức: An Giang nói gì?

Con Chủ tịch phải thi lại công chức: An Giang nói gì?

An Giang lên tiếng vụ 'con gái Chủ tịch tỉnh - Phó chánh Văn phòng Thành ủy phải đi thi công chức'

An Giang lên tiếng vụ 'con gái Chủ tịch tỉnh - Phó chánh Văn phòng Thành ủy phải đi thi công chức'

An Giang thông tin việc phó Chánh Văn phòng Thành ủy Long Xuyên đi thi công chức

An Giang thông tin việc phó Chánh Văn phòng Thành ủy Long Xuyên đi thi công chức

Vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy đi thi công chức: UBND tỉnh An Giang lên tiếng

Vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy đi thi công chức: UBND tỉnh An Giang lên tiếng