Gần 90 tuổi vẫn cần mẫn 'trồng người'!

Gần 90 tuổi vẫn cần mẫn 'trồng người'!

Lớp học không bảng đen, phấn trắng, các học trò có nhiều lứa tuổi, trình độ. Ở đây, thầy giáo sẽ đi từng...