Bệnh nhân ở huyện đảo Lý Sơn được cứu sống nhờ quả tim từ Hà Nội

Bệnh nhân ở huyện đảo Lý Sơn được cứu sống nhờ quả tim từ Hà Nội

Thực hiện 21 ca ghép tạng trong một tháng

Thực hiện 21 ca ghép tạng trong một tháng

Bệnh viện Trung ương Huế lập kỷ lục thực hiện 21 ca ghép tạng trong vòng một tháng

Bệnh viện Trung ương Huế lập kỷ lục thực hiện 21 ca ghép tạng trong vòng một tháng

Quả tim và gan từ Hà Nội cứu sống 2 bệnh nhân ở Huế

Quả tim và gan từ Hà Nội cứu sống 2 bệnh nhân ở Huế

Bệnh viện T.Ư Huế lập kỷ lục về ghép tạng

Bệnh viện T.Ư Huế lập kỷ lục về ghép tạng

Bệnh nhân ung thư gan được cứu sống nhờ ghép gan xuyên Việt

Bệnh nhân ung thư gan được cứu sống nhờ ghép gan xuyên Việt

Kỷ lục ghép tim và gan xuyên Việt tại Bệnh viện Trung ương Huế

Kỷ lục ghép tim và gan xuyên Việt tại Bệnh viện Trung ương Huế

Bệnh nhân hồi phục ngoạn mục nhờ ghép tạng từ người cho chết não

Bệnh nhân hồi phục ngoạn mục nhờ ghép tạng từ người cho chết não

31 ngày, thực hiện thành công 21 ca ghép tạng tại Bệnh viện Trung ương Huế

31 ngày, thực hiện thành công 21 ca ghép tạng tại Bệnh viện Trung ương Huế

Tim, gan của người chết não từ Hà Nội vào Huế cứu cùng lúc 2 người

Tim, gan của người chết não từ Hà Nội vào Huế cứu cùng lúc 2 người

Ung thư gan được cứu sống nhờ người hiến tặng gan

Ung thư gan được cứu sống nhờ người hiến tặng gan

Bệnh viện T.Ư Huế cùng lúc ghép tim, gan thành công cho 2 bệnh nhân

Bệnh viện T.Ư Huế cùng lúc ghép tim, gan thành công cho 2 bệnh nhân

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công 2 ca ghép tạng xuyên Việt trong một ngày

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công 2 ca ghép tạng xuyên Việt trong một ngày

Bệnh viện Trung ương Huế ghép tạng thành công hơn 20 ca

Bệnh viện Trung ương Huế ghép tạng thành công hơn 20 ca

Bệnh viện Trung ương Huế ghép gan cho người bị ung thư gan

Bệnh viện Trung ương Huế ghép gan cho người bị ung thư gan

Kỳ tích bệnh nhân đi lại được sau 36 giờ ghép gan

Kỳ tích bệnh nhân đi lại được sau 36 giờ ghép gan

Chạy đua với thời gian thực hiện cùng lúc 2 ca ghép tạng xuyên Việt

Chạy đua với thời gian thực hiện cùng lúc 2 ca ghép tạng xuyên Việt