Bám sát địa bàn, sẵn sàng cơ động

Bám sát địa bàn, sẵn sàng cơ động

Vụ 3 học sinh đuối nước thương tâm ở Vũ Quang: Nhìn từ góc độ quản lý

Vụ 3 học sinh đuối nước thương tâm ở Vũ Quang: Nhìn từ góc độ quản lý

3 học sinh đuối nước

3 học sinh đuối nước

Nỗi đau xé lòng bên dòng sông Ngàn Sâu

Nỗi đau xé lòng bên dòng sông Ngàn Sâu

3 học sinh chết đuối: Lớp học vắng đôi bạn thân học giỏi

3 học sinh chết đuối: Lớp học vắng đôi bạn thân học giỏi

Hà Tĩnh: 3 học sinh bị đuối nước trên sông Ngàn Sâu

Hà Tĩnh: 3 học sinh bị đuối nước trên sông Ngàn Sâu

Xóm nghèo nơi 3 học sinh đuối nước tử vong buồn trĩu đại tang

Xóm nghèo nơi 3 học sinh đuối nước tử vong buồn trĩu đại tang

Đã tìm thấy thi thể thứ 3 vụ đuối nước trên sông Ngàn Sâu

Đã tìm thấy thi thể thứ 3 vụ đuối nước trên sông Ngàn Sâu

Xuống sông tắm mát, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Xuống sông tắm mát, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Tắm sông, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Tắm sông, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Tắm sông, 3 học sinh tử vong do đuối nước

Tắm sông, 3 học sinh tử vong do đuối nước

3 học sinh ở Hà Tĩnh đuối nước thương tâm trên sông Ngàn Sâu

3 học sinh ở Hà Tĩnh đuối nước thương tâm trên sông Ngàn Sâu

Hà Tĩnh: Tắm sông 3 học sinh đuối nước thương tâm

Hà Tĩnh: Tắm sông 3 học sinh đuối nước thương tâm