Cán bộ thuế ở An Giang xử phạt sai, nhũng nhiễu doanh nghiệp

Cán bộ thuế ở An Giang xử phạt sai, nhũng nhiễu doanh nghiệp

An Giang: Cục Thuế xin lỗi và hứa bồi thường theo đúng quy định cho cơ sở kinh doanh bị phạt sai

An Giang: Cục Thuế xin lỗi và hứa bồi thường theo đúng quy định cho cơ sở kinh doanh bị phạt sai

Tỉnh An Giang xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, gây khó doanh nghiệp

Tỉnh An Giang xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, gây khó doanh nghiệp

Tổng cục Thuế lên tiếng về việc cán bộ thuế An Giang 'mượn tiền' cơ sở kinh doanh

Tổng cục Thuế lên tiếng về việc cán bộ thuế An Giang 'mượn tiền' cơ sở kinh doanh

Bức xúc cán bộ thuế 'kiếm chuyện' trước xử phạt, sau mượn tiền

Bức xúc cán bộ thuế 'kiếm chuyện' trước xử phạt, sau mượn tiền

An Giang: Tạm đình chỉ công tác cán bộ thuế mượn tiền doanh nghiệp

An Giang: Tạm đình chỉ công tác cán bộ thuế mượn tiền doanh nghiệp