Lợi dụng chính sách, lập 'công ty ma' chiếm đoạt nhiều tỷ đồng tiền hoàn thuế

Lợi dụng chính sách, lập 'công ty ma' chiếm đoạt nhiều tỷ đồng tiền hoàn thuế

Bắt nữ doanh nhân làm giả hóa đơn hoàn thuế chiếm hàng chục tỷ đồng

Bắt nữ doanh nhân làm giả hóa đơn hoàn thuế chiếm hàng chục tỷ đồng

Bắt nữ 'phù thủy' lập hồ sơ 'ma' chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng tiền hoàn thuế

Bắt nữ 'phù thủy' lập hồ sơ 'ma' chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng tiền hoàn thuế

Bắt giam nữ doanh nhân làm giả hóa đơn hoàn thuế chiếm hàng chục tỷ đồng

Bắt giam nữ doanh nhân làm giả hóa đơn hoàn thuế chiếm hàng chục tỷ đồng

Bắt nữ quái lập khống hồ sơ hoàn thuế, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Bắt nữ quái lập khống hồ sơ hoàn thuế, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

U50 'phù phép' hồ sơ để chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng

U50 'phù phép' hồ sơ để chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng

'Phù phép' hồ sơ hoàn thuế, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

'Phù phép' hồ sơ hoàn thuế, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

'Kiều nữ phố núi' liều lĩnh chiếm đoạt số tiền 'khủng' từ việc hoàn thuế

'Kiều nữ phố núi' liều lĩnh chiếm đoạt số tiền 'khủng' từ việc hoàn thuế

'Nữ quái' Hà Tĩnh làm phép hồ sơ hoàn thuế, chiếm đoạt hàng chục tỷ

'Nữ quái' Hà Tĩnh làm phép hồ sơ hoàn thuế, chiếm đoạt hàng chục tỷ

'Phù phép' hồ sơ, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tiền hoàn thuế

'Phù phép' hồ sơ, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tiền hoàn thuế

Hà Tĩnh: Làm giả hồ sơ, 1 doanh nghiệp chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng tiền thuế

Hà Tĩnh: Làm giả hồ sơ, 1 doanh nghiệp chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng tiền thuế

Nữ doanh nhân phố núi làm giả hóa đơn hoàn thuế chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Nữ doanh nhân phố núi làm giả hóa đơn hoàn thuế chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Phát hiện vụ lừa đảo hoàn thuế giá trị gia tăng cực lớn ở Hà Tĩnh

Phát hiện vụ lừa đảo hoàn thuế giá trị gia tăng cực lớn ở Hà Tĩnh