Cần đóng cửa trường 'hữu danh vô thực', thiết lập chất lượng đào tạo đại học

Cần đóng cửa trường 'hữu danh vô thực', thiết lập chất lượng đào tạo đại học

Do không lường trước được nhu cầu mở ngành nên có trường chỉ tuyển được vài hoặc thậm chí 'trắng' thí sinh,...
Cần 'đóng cửa' trường đại học 'hữu danh vô thực'

Cần 'đóng cửa' trường đại học 'hữu danh vô thực'

'Em hết hồn vì được 22,3 điểm vẫn trượt đại học'

'Em hết hồn vì được 22,3 điểm vẫn trượt đại học'

Lý do khiến các trường ĐH đồng loạt nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh

Lý do khiến các trường ĐH đồng loạt nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh

Tuyển sinh năm 2019: Điểm chuẩn cao chót vót nhưng không có thí sinh trúng tuyển

Trường đại học có nhiều ngành không thí sinh trúng tuyển, điểm chuẩn vẫn cao

Trường đại học có nhiều ngành không thí sinh trúng tuyển, điểm chuẩn vẫn cao

Trường đại học nâng điểm chuẩn đánh trượt thí sinh

Trường đại học nâng điểm chuẩn đánh trượt thí sinh