Cà Mau: Các thiếu niên 'giải quyết' mâu thuẫn, một người tử vong

Cà Mau: Các thiếu niên 'giải quyết' mâu thuẫn, một người tử vong

Do có mâu thuẫn từ trước nhưng hòa giải không thành, các thiếu niên đã ẩu đả tại sân bóng, hậu quả làm một...