Tin nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Quảng Ninh, Quảng Trị

Tin nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Quảng Ninh, Quảng Trị

Sở Công thương TPHCM có phó giám đốc 8X

Sở Công thương TPHCM có phó giám đốc 8X

Bổ nhiệm ông Lê Huỳnh Minh Tú giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM

Bổ nhiệm ông Lê Huỳnh Minh Tú giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM

Sở Công Thương TP.HCM có Phó giám đốc mới

Sở Công Thương TP.HCM có Phó giám đốc mới

Sở Công Thương TP.HCM có Phó Giám đốc mới

Sở Công Thương TP.HCM có Phó Giám đốc mới

Nhân sự mới Quảng Ninh, TPHCM, Quảng Trị

Nhân sự mới Quảng Ninh, TPHCM, Quảng Trị

Ông Lê Huỳnh Minh Tú làm Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM

Chó xà mâu, chó trúng bả thành thịt ngon!