Quảng Trị: Tiếp nhận, chăm sóc bé gái nghi bị buôn bán người

Quảng Trị: Tiếp nhận, chăm sóc bé gái nghi bị buôn bán người

Tạm giữ hai cô gái bế trẻ sơ sinh đi trên xe khách ra Lạng Sơn

Tạm giữ hai cô gái bế trẻ sơ sinh đi trên xe khách ra Lạng Sơn

Điều tra vụ việc nghi buôn bán người

Tạm thời tiếp nhận, chăm sóc bé gái nghi bị buôn bán người

Tạm thời tiếp nhận, chăm sóc bé gái nghi bị buôn bán người

Chặn giữ 2 cô gái mang trẻ sơ sinh từ Bến Tre ra Lạng Sơn

Chặn giữ 2 cô gái mang trẻ sơ sinh từ Bến Tre ra Lạng Sơn

Điều tra vụ nghi buôn bán người tại Quảng Trị

Điều tra vụ nghi buôn bán người tại Quảng Trị

Tạm giữ 2 phụ nữ nghi buôn người

Tạm giữ 2 phụ nữ nghi buôn người

Công an Quảng Trị điều tra 2 phụ nữ nghi buôn bán trẻ sơ sinh

Công an Quảng Trị điều tra 2 phụ nữ nghi buôn bán trẻ sơ sinh

Tạm giữ 2 cô gái nghi buôn bán trẻ em

Tạm giữ 2 cô gái nghi buôn bán trẻ em

Bế trẻ sơ sinh trên xe khách, hai phụ nữ bị công an mời làm việc

Bế trẻ sơ sinh trên xe khách, hai phụ nữ bị công an mời làm việc

Nghi án hai phụ nữ buôn bán trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi

Nghi án hai phụ nữ buôn bán trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi

Điều tra vụ việc 2 phụ nữ bế theo bé gái không rõ thân nhân

Điều tra vụ việc 2 phụ nữ bế theo bé gái không rõ thân nhân