Hai lúa miền Tây 'say' World Cup 2018

Hai lúa miền Tây 'say' World Cup 2018

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, anh quật ngã em trai, bóp cổ rồi dìm xuống mương đến chết

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, anh quật ngã em trai, bóp cổ rồi dìm xuống mương đến chết

Tin pháp luật 17: Ông Đinh La Thăng án chồng án, đền 600 tỷ

Tin pháp luật 17: Ông Đinh La Thăng án chồng án, đền 600 tỷ

Tạm giữ nghi phạm dìm chết em ruột dưới mương nước sau cuộc nhậu

Tạm giữ nghi phạm dìm chết em ruột dưới mương nước sau cuộc nhậu

Sau cuộc nhậu, anh dìm em xuống kênh khiến nạn nhân tử vong

Sau cuộc nhậu, anh dìm em xuống kênh khiến nạn nhân tử vong

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, anh dìm chết em trai dưới mương nước

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, anh dìm chết em trai dưới mương nước

Mâu thuẫn lúc nhậu, anh bóp cổ dìm em xuống nước đến chết

Mâu thuẫn lúc nhậu, anh bóp cổ dìm em xuống nước đến chết

Sau cuộc nhậu, anh dìm em trai xuống nước đến chết

Sau cuộc nhậu, anh dìm em trai xuống nước đến chết

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, anh quật ngã em trai, bóp cổ rồi dìm xuống mương đến chết

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, anh quật ngã em trai, bóp cổ rồi dìm xuống mương đến chết

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, anh dìm chết em ruột

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, anh dìm chết em ruột