Tham gia CPTPP: Thách thức lớn nhất là cải cách thể chế

Tham gia CPTPP: Thách thức lớn nhất là cải cách thể chế

Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất: Đại biểu Quốc hội chất vấn Viện KSND tối cao

Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất: Đại biểu Quốc hội chất vấn Viện KSND tối cao

Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất : Không thể thoái thác trách nhiệm

Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất : Không thể thoái thác trách nhiệm

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Kết quả tín nhiệm là động lực để tôi cố gắng

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Kết quả tín nhiệm là động lực để tôi cố gắng

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Hôm nay, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh lãnh đạo

Hôm nay, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh lãnh đạo

Trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng Bộ TT-TT

Trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng Bộ TT-TT