Mạnh tay với nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam

Mạnh tay với nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam

Thông tin mới vụ Bộ Công an bắt 2 giám đốc nhập phế liệu

Thông tin mới vụ Bộ Công an bắt 2 giám đốc nhập phế liệu

Thêm 2 công ty bị khởi tố, hàng loạt tổ chức bị thanh tra

Thêm 2 công ty bị khởi tố, hàng loạt tổ chức bị thanh tra

Tiêu hủy container phế liệu tồn đọng, trả lại không gian cảng biển

Tiêu hủy container phế liệu tồn đọng, trả lại không gian cảng biển

Nhập khẩu trái phép phế liệu rác thải vào Việt Nam: Nhiều đối tượng sa lưới

Nhập khẩu trái phép phế liệu rác thải vào Việt Nam: Nhiều đối tượng sa lưới

Khởi tố 2 giám đốc nhập phế liệu trái phép và vận chuyển tiền qua biên giới

Khởi tố 2 giám đốc nhập phế liệu trái phép và vận chuyển tiền qua biên giới

Bắt giam 4 đối tượng nhập khẩu trái phép phế liệu rác thải vào Việt Nam

Bắt giam 4 đối tượng nhập khẩu trái phép phế liệu rác thải vào Việt Nam

Bắt 4 người vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Việt Nam

Bắt 4 người vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Việt Nam

Bắt 2 chủ DN vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Bắt 2 chủ DN vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Bắt giam 2 giám đốc nhập khẩu phế liệu trái phép vào Việt Nam

Bắt giam 2 giám đốc nhập khẩu phế liệu trái phép vào Việt Nam

Bắt tạm giam nhóm đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ và nhập khẩu trái phép phế liệu rác thải

Bắt tạm giam nhóm đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ và nhập khẩu trái phép phế liệu rác thải