Xác định nguyên nhân xuất hiện 'hố tử thần' giữa Thủ đô

Xác định nguyên nhân xuất hiện 'hố tử thần' giữa Thủ đô

Hà Nội: 'Hố tử thần' sâu gần 2m xuất hiện trên phố Trần Đại Nghĩa

Hà Nội: 'Hố tử thần' sâu gần 2m xuất hiện trên phố Trần Đại Nghĩa

Người đi đường giật mình vì hố 'tử thần' xuất hiện ở Hà Nội

Người đi đường giật mình vì hố 'tử thần' xuất hiện ở Hà Nội

Hố tử thần sâu 2m bất ngờ xuất hiện trên đường phố Hà Nội

Hố tử thần sâu 2m bất ngờ xuất hiện trên đường phố Hà Nội

Hà Nội: Bất ngờ xuất hiện hố 'tử thần' sâu gần 2m trên đường Trần Đại Nghĩa

Hà Nội: Bất ngờ xuất hiện hố 'tử thần' sâu gần 2m trên đường Trần Đại Nghĩa

'Hố tử thần' xuất hiện ngay miệng hầm Kim Liên, Hà Nội

'Hố tử thần' xuất hiện ngay miệng hầm Kim Liên, Hà Nội

Giật mình trước 'hố tử thần' sâu 1,5m xuất hiện giữa Thủ đô

Giật mình trước 'hố tử thần' sâu 1,5m xuất hiện giữa Thủ đô