Gần 5.200 hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Học viện Tòa án

Gần 5.200 hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Học viện Tòa án

Theo thông tin từ Học viện Tòa án, năm nay Học viện đã nhận được 5116 hồ sơ nộp đăng ký xét tuyển hệ đại...