Giả lãnh đạo Tập đoàn TKV lừa đảo hơn nửa tỉ đồng

Giả lãnh đạo Tập đoàn TKV lừa đảo hơn nửa tỉ đồng

Mạo danh lãnh đạo tập đoàn TKV lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

Mạo danh lãnh đạo tập đoàn TKV lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

Mạo nhận là cán bộ Tập đoàn Than - Khoáng sản để lừa đảo

Mạo nhận là cán bộ Tập đoàn Than - Khoáng sản để lừa đảo

Mạo danh Trưởng ban thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Mạo danh Trưởng ban thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trưởng Ban đầu tư Tập đoàn Than – khoáng sản để lừa đảo

Giả danh Trưởng Ban đầu tư Tập đoàn Than – khoáng sản để lừa đảo

Chiêu lừa đảo tinh vi của đối tượng mạo danh cán bộ tập đoàn than Việt Nam

Chiêu lừa đảo tinh vi của đối tượng mạo danh cán bộ tập đoàn than Việt Nam

Giả danh cán bộ Tập đoàn Than - Khoáng sản để lừa đảo

Giả danh cán bộ Tập đoàn Than - Khoáng sản để lừa đảo

Mạo danh Trưởng ban đầu tư tập đoàn lớn, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Mạo danh Trưởng ban đầu tư tập đoàn lớn, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trưởng ban đầu tư TKV lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trưởng ban đầu tư TKV lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Tận diệt thủy sản, ngư dân bãi ngang kêu cứu

Tận diệt thủy sản, ngư dân bãi ngang kêu cứu