Dịch vụ thuế điện tử (eTax): Tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Dịch vụ thuế điện tử (eTax): Tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Nhằm tiếp tục cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế và tạo điều kiện cho người nộp thuế,...