Vietnam Airlines hợp tác với King Power Traveler bán hàng miễn thuế trên máy bay

Vietnam Airlines hợp tác với King Power Traveler bán hàng miễn thuế trên máy bay

Vietnam Airlines đồng bộ chất lượng 4 sao với hệ thống Lotushop

Vietnam Airlines đồng bộ chất lượng 4 sao với hệ thống Lotushop

Vietnam Airlines sẵn sàng cho dịch vụ bán hàng miễn thuế trên không

Vietnam Airlines sẵn sàng cho dịch vụ bán hàng miễn thuế trên không

Nhãn lồng Hưng Yên lên chuyến bay Vietnam Airlines

Nhãn lồng Hưng Yên lên chuyến bay Vietnam Airlines

Vietnam Airlines đưa đặc sản nhãn lồng Hưng Yên lên các chuyến bay

Vietnam Airlines đưa đặc sản nhãn lồng Hưng Yên lên các chuyến bay

Vietnam Airlines đưa đặc sản nhãn lồng Hưng Yên lên các chuyến bay

Vietnam Airlines đưa đặc sản nhãn lồng Hưng Yên lên các chuyến bay

Sau Phở Việt, vải thiều đến nhãn lồng Hưng Yên lên máy bay Vietnam Airlines

Sau Phở Việt, vải thiều đến nhãn lồng Hưng Yên lên máy bay Vietnam Airlines

Vietnam Airlines đưa đặc sản nhãn lồng Hưng Yên lên các chuyến bay

Vietnam Airlines đưa đặc sản nhãn lồng Hưng Yên lên các chuyến bay

Đệ nhất phu nhân Mỹ phải nhập viện

Đệ nhất phu nhân Mỹ phải nhập viện