Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ có di vật ghi rõ danh tính ​​​​​​​

Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ có di vật ghi rõ danh tính ​​​​​​​

Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ

Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ

Quân khu 4 an táng 9 hài cốt liệt sĩ

Quân khu 4 an táng 9 hài cốt liệt sĩ

Truy điệu và an táng chín hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ có di vật khắc tên tại Quảng Trị

Tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ kèm di vật có khắc tên

Tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ kèm di vật có khắc tên

Tìm thấy thêm 6 hài cốt liệt sĩ ở Trường Sơn

Tìm thấy thêm 6 hài cốt liệt sĩ ở Trường Sơn

Tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ kèm di vật có khắc tên tại Quảng Trị

Tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ kèm di vật có khắc tên tại Quảng Trị