Giải Biếm họa báo chí Việt Nam – Cúp Rồng tre lần V:30% tác phẩm dự thi chọn đề tài văn hóa ứng xử trên mạng xã hội

Giải Biếm họa báo chí Việt Nam – Cúp Rồng tre lần V:30% tác phẩm dự thi chọn đề tài văn hóa ứng xử trên mạng xã hội

Tranh biếm họa 'ứng xử văn hóa, xã hội văn minh' khiến người xem... giật mình

Tranh biếm họa 'ứng xử văn hóa, xã hội văn minh' khiến người xem... giật mình

Tác phẩm về Facebook đoạt giải Nhất Biếm họa báo chí

Tác phẩm về Facebook đoạt giải Nhất Biếm họa báo chí

Hình ảnh cười mà đau về 'tự sướng', 'câu like', 'ném đá' trên Facebook

Hình ảnh cười mà đau về 'tự sướng', 'câu like', 'ném đá' trên Facebook

Tổng kết, Trao giải và Triển lãm Giải Biếm họa báo chí Việt Nam – Cúp Rồng tre lần V - 2018

Tổng kết, Trao giải và Triển lãm Giải Biếm họa báo chí Việt Nam – Cúp Rồng tre lần V - 2018

Câu chuyện mạng xã hội giành cúp Rồng tre lần V

Câu chuyện mạng xã hội giành cúp Rồng tre lần V

Đi ăn, đêm tân hôn cũng cắm mặt sống ảo

Đi ăn, đêm tân hôn cũng cắm mặt sống ảo

Giải Biếm họa báo chí về đề tài văn hóa ứng xử: Giật mình với… sống ảo!

Giải Biếm họa báo chí về đề tài văn hóa ứng xử: Giật mình với… sống ảo!

9 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam lần V–2018

9 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam lần V–2018

Họa sĩ Báo Quân đội nhân dân đoạt giải Nhì tranh biếm họa báo chí Việt Nam

Họa sĩ Báo Quân đội nhân dân đoạt giải Nhì tranh biếm họa báo chí Việt Nam

Trao giải Cúp Rồng Tre lần V - 2018

Trao giải Cúp Rồng Tre lần V - 2018

Trao giải thưởng 'Giải biếm họa báo chí Việt Nam - Cúp Rồng Tre lần thứ V-2018'

Trao giải thưởng 'Giải biếm họa báo chí Việt Nam - Cúp Rồng Tre lần thứ V-2018'

Chuyện ứng xử trong xã hội hiện đại qua tranh biếm họa

Chuyện ứng xử trong xã hội hiện đại qua tranh biếm họa

Giải Biếm họa báo chí Việt Nam: 'Nóng' chuyện ứng xử trên mạng xã hội

Giải Biếm họa báo chí Việt Nam: 'Nóng' chuyện ứng xử trên mạng xã hội

9 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam lần V–2018

9 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam lần V–2018