Vua nào trong lịch sử từng bị gán biệt danh là 'Vua Lợn'?

Vua nào trong lịch sử từng bị gán biệt danh là 'Vua Lợn'?

Vị Vua bị gán biệt danh là 'Vua Lợn' chính là vị vua thứ 9 của nhà Hậu Lê. Ông vua này trị vì từ năm...
Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 17)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 17)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 16)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 16)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 15)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 15)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 12)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 12)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 11)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 11)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 10)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 9)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 8)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 7)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 6)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 5)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 4)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 3)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 2)

Để lộ việc nước, Bảng nhãn Ngô Hoán bị tội sung quân

Chuyện ít biết về triều đại có 9 vị vua chết thảm

Sự thật ngỡ ngàng về vị vua không chính thống triều Lê Sơ

Dành trọn cuộc đời gìn giữ, trao truyền chữ Thái cổ

Sự thật ngỡ ngàng về vị vua không chính thống triều Lê Sơ

Đền Bắc Hà, điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn

Những ông hoàng tuổi Hợi tai tiếng nhất lịch sử Việt Nam

Chuyện hồi sinh thần kỳ của trạng nguyên vang danh sử Việt

Cậu bé chết đi sống lại đỗ trạng nguyên và chuyện bán gió mua que