'Hiệp sĩ' bắt băng cướp táo tợn có 3 cha con

'Hiệp sĩ' bắt băng cướp táo tợn có 3 cha con

Bắt 3 cha con cùng đồng bọn dùng gậy 3 khúc cướp xe giữa ban ngày

Bắt 3 cha con cùng đồng bọn dùng gậy 3 khúc cướp xe giữa ban ngày

'Hiệp sĩ' Bình Dương tóm gọn băng cướp có 3 cha con

'Hiệp sĩ' Bình Dương tóm gọn băng cướp có 3 cha con

Ba cha con ruột chặn đường đánh người cướp xe

Ba cha con ruột chặn đường đánh người cướp xe

3 cha con rủ nhau đi cướp xe máy

3 cha con rủ nhau đi cướp xe máy

Ba cha con đi cướp xe máy bị nhóm 'hiệp sĩ' tóm gọn

Ba cha con đi cướp xe máy bị nhóm 'hiệp sĩ' tóm gọn

Bắt băng cướp táo tợn có 3 cha con

Bắt băng cướp táo tợn có 3 cha con

'Hiệp sĩ' bắt băng cướp có… 3 cha con

'Hiệp sĩ' bắt băng cướp có… 3 cha con