'Hiệp sĩ' bắt băng cướp táo tợn có 3 cha con

'Hiệp sĩ' bắt băng cướp táo tợn có 3 cha con

Bắt 3 cha con cùng đồng bọn dùng gậy 3 khúc cướp xe giữa ban ngày

Bắt 3 cha con cùng đồng bọn dùng gậy 3 khúc cướp xe giữa ban ngày

'Hiệp sĩ' Bình Dương tóm gọn băng cướp có 3 cha con

'Hiệp sĩ' Bình Dương tóm gọn băng cướp có 3 cha con

Ba cha con ruột chặn đường đánh người cướp xe

Ba cha con ruột chặn đường đánh người cướp xe

Bắt băng cướp táo tợn có 3 cha con

Bắt băng cướp táo tợn có 3 cha con

'Hiệp sĩ' bắt băng cướp có… 3 cha con

'Hiệp sĩ' bắt băng cướp có… 3 cha con

Ba cha con đi cướp xe máy bị nhóm 'hiệp sĩ' tóm gọn

Ba cha con đi cướp xe máy bị nhóm 'hiệp sĩ' tóm gọn

3 cha con tham gia nhóm cướp xe

3 cha con tham gia nhóm cướp xe