Chấn chỉnh hành vi phản cảm tại lễ hội

Chấn chỉnh hành vi phản cảm tại lễ hội

Lực lượng Công an chủ động đảm bảo ANTT tại các lễ hội

Lực lượng Công an chủ động đảm bảo ANTT tại các lễ hội

Lập hồ sơ xử lý 6 đối tượng chèo kéo khách đi chùa Hương

Lập hồ sơ xử lý 6 đối tượng chèo kéo khách đi chùa Hương

Cảnh sát hóa trang, mặc thường phục bắt quả tang 6 'cò mồi' đeo bám chèo kéo du khách đi Chùa Hương

Cảnh sát hóa trang, mặc thường phục bắt quả tang 6 'cò mồi' đeo bám chèo kéo du khách đi Chùa Hương

Xử lý 6 đối tượng chèo kéo du khách đi chùa Hương

Xử lý 6 đối tượng chèo kéo du khách đi chùa Hương

Hà Nội: Xử lý 6 'cò mồi' chèo kéo du khách tới chùa Hương

Hà Nội: Xử lý 6 'cò mồi' chèo kéo du khách tới chùa Hương

Cảnh sát tóm gọn 6 'cò mồi' chèo kéo khách đi chùa Hương

Cảnh sát bắt 6 'cò mồi' chèo kéo du khách đi Chùa Hương