Bệnh viện Sản nhi TWG Long An chính thức đi vào hoạt động

Bệnh viện Sản nhi TWG Long An chính thức đi vào hoạt động

Ngày 10-7, Bệnh viện Sản nhi TWG Long An đã chính thức được khánh thành tại thành phố Tân An, tỉnh Long An.
BV Sản Nhi Long An TWG quy mô 500 giường đi vào hoạt động

BV Sản Nhi Long An TWG quy mô 500 giường đi vào hoạt động

Bệnh viện xã hội hóa đầu tiên tại tỉnh Long An có quy mô 500 giường bệnh

Bệnh viện xã hội hóa đầu tiên tại tỉnh Long An có quy mô 500 giường bệnh

Khánh thành Bệnh viện sản Nhi TWG Long An quy mô 500 giường

Khánh thành Bệnh viện sản Nhi TWG Long An quy mô 500 giường

Khánh thành bệnh viện Sản Nhi TWG Long An với vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng

Khánh thành bệnh viện Sản Nhi TWG Long An với vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng

'Phát triển bền vững phải đi liền với tạo ra giá trị cho cộng đồng'

'Phát triển bền vững phải đi liền với tạo ra giá trị cho cộng đồng'

Những du khách ngoại chuyên 'nghề'… trộm cắp