Nhùng nhằng thu hồi mặt bằng Di tích quốc gia Bạch Dinh

Nhùng nhằng thu hồi mặt bằng Di tích quốc gia Bạch Dinh

Liên quan đến việc Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mang hơn 4.000m2 đất thuộc di tích quốc gia Bạch Dinh...