Cứu sống sản phụ mang khối u xoắn đang hoại tử

Cứu sống sản phụ mang khối u xoắn đang hoại tử

Cứu sống sản phụ ở Phú Quốc có khối u xoắn đang hoại tử

Cứu sống sản phụ ở Phú Quốc có khối u xoắn đang hoại tử

Mổ thành công sản phụ có khối u xoắn đang hoại tử

Mổ thành công sản phụ có khối u xoắn đang hoại tử

Mổ bóc khối u xoắn đang hoại tử cho sản phụ

Mổ bóc khối u xoắn đang hoại tử cho sản phụ

U70 vừa được cứu sống tiếp tục nhảy lầu tử vong

U70 vừa được cứu sống tiếp tục nhảy lầu tử vong

Uống thuốc sâu tự tử vừa được cứu sống, nam bệnh nhân tiếp tục nhảy lầu tử vong tại chỗ

Uống thuốc sâu tự tử vừa được cứu sống, nam bệnh nhân tiếp tục nhảy lầu tử vong tại chỗ

Bệnh nhân nhảy lầu 3 tử vong sau khi vào viện cấp cứu vì uống thuốc tự sát

Bệnh nhân nhảy lầu 3 tử vong sau khi vào viện cấp cứu vì uống thuốc tự sát

Được cứu sống sau khi tử tự, người đàn ông tiếp tục nhảy lầu

Được cứu sống sau khi tử tự, người đàn ông tiếp tục nhảy lầu

Uống thuốc tự tử không thành, bệnh nhân tiếp tục nhảy lầu

Uống thuốc tự tử không thành, bệnh nhân tiếp tục nhảy lầu

Uống thuốc tự tử nhưng được cứu sống, bệnh nhân tiếp tục nhảy lầu 3 tự tử

Uống thuốc tự tử nhưng được cứu sống, bệnh nhân tiếp tục nhảy lầu 3 tự tử