Không trộm được gì, 'đạo chích' đốt nhà gia chủ

Không trộm được gì, 'đạo chích' đốt nhà gia chủ

Kẻ trộm 'bá đạo' châm lửa đốt nhà gia chủ vì... không có gì giá trị

Kẻ trộm 'bá đạo' châm lửa đốt nhà gia chủ vì... không có gì giá trị

Trộm không được, châm lửa đốt luôn nhà ​

Trộm không được, châm lửa đốt luôn nhà ​

Bắt giữ đối tượng châm lửa đốt nhà vì không trộm cắp được tài sản

Bắt giữ đối tượng châm lửa đốt nhà vì không trộm cắp được tài sản

Thanh Hóa: Châm lửa đốt nhà vì không trộm cắp được tài sản

Thanh Hóa: Châm lửa đốt nhà vì không trộm cắp được tài sản

Trộm đồ bất thành, châm lửa đốt nhà gia chủ

Trộm đồ bất thành, châm lửa đốt nhà gia chủ

Thanh Hóa: Không có tài sản để trộm, châm lửa đốt nhà

Thanh Hóa: Không có tài sản để trộm, châm lửa đốt nhà