Lập hồ sơ khống chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền bảo vệ rừng của Nhà nước

Lập hồ sơ khống chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền bảo vệ rừng của Nhà nước

Nguyên chủ tịch xã lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền bảo vệ rừng

Nguyên chủ tịch xã lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền bảo vệ rừng

Thanh Hóa: Ăn chặn tiền bảo vệ rừng, nguyên Chủ tịch xã bị bắt

Thanh Hóa: Ăn chặn tiền bảo vệ rừng, nguyên Chủ tịch xã bị bắt

Bắt cựu chủ tịch và phó chủ tịch xã vì lập hồ sơ giả, gây thất thoát 348 triệu đồng

Bắt cựu chủ tịch và phó chủ tịch xã vì lập hồ sơ giả, gây thất thoát 348 triệu đồng

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã

Cựu chủ tịch và phó chủ tịch xã bị bắt vì ăn chặn tiền

Cựu chủ tịch và phó chủ tịch xã bị bắt vì ăn chặn tiền

Bắt nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch xã ở Thanh Hóa vì lập hồ sơ khống

Bắt giam phó Chủ tịch xã lập hồ sơ khống ăn chặn tiền bảo vệ rừng

Bắt nguyên chủ tịch và phó chủ tịch xã làm giả hồ sơ

Bắt tạm giam 4 tháng phó chủ tịch xã lập hồ sơ khống

Bắt nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch xã trục lợi ngân sách tiền bảo vệ rừng

Bắt tạm giam 4 tháng đối với hai 'quan xã' ăn chặn tiền

Bắt tạm giam Phó chủ tịch và nguyên chủ tịch xã tại Thanh Hóa

Thanh Hóa: Lập khống hồ sơ, hai cán bộ xã bị bắt giam

Cựu chủ tịch và phó chủ tịch xã bị bắt vì ăn chặn tiền

Bắt giam nguyên Chủ tịch xã vì lập hồ sơ khống

Thanh Hóa: Bắt tạm giam 2 quan xã vì 'ăn tiền' bảo vệ rừng