'Tết lại sắp đến rồi, nhưng công lý còn ở xa lắm con ơi !'

'Tết lại sắp đến rồi, nhưng công lý còn ở xa lắm con ơi !'

Đây không phải là tiếng than khóc, mà là lời tâm sự của người bà với người cháu nội của mình, đồng thời...