Trên con đường mới về Đá Bạc

Trên con đường mới về Đá Bạc

Huyện Quan Sơn - khi cán bộ gần dân, sát dân và hướng về cơ sở

Huyện Quan Sơn - khi cán bộ gần dân, sát dân và hướng về cơ sở

Phó bí thư đảng ủy mang quân hàm xanh làm đổi thay bộ mặt xã biên giới Thanh Hóa

Phó bí thư đảng ủy mang quân hàm xanh làm đổi thay bộ mặt xã biên giới Thanh Hóa

Một cán bộ thuế làm giả sổ đỏ ở Ninh Thuận bị bắt giữ

Một cán bộ thuế làm giả sổ đỏ ở Ninh Thuận bị bắt giữ

Vận chuyển ma túy

Bắt giam cán bộ Chi cục Thuế Phan Rang - Tháp Chàm

Bắt giam cán bộ Chi cục Thuế Phan Rang - Tháp Chàm

Cán bộ thuế làm giả sổ đỏ, lừa người dân hơn 3 tỷ đồng

Cán bộ thuế làm giả sổ đỏ, lừa người dân hơn 3 tỷ đồng

Bắt giam cán bộ thuế làm giả giấy đỏ lừa đảo

Bắt giam cán bộ thuế làm giả giấy đỏ lừa đảo